mạng xã hội

TikTok đang cải tiến các tính năng bảo vệ an toàn cho người dùng /// AFP

TikTok cải tiến tính năng gia đình thông minh

0
TikTok vừa tiến hành cập nhật các cải tiến nhằm nâng cao các biện pháp an toàn dành cho đối tượng phụ huynh và thanh thiếu niên, hướng tới việc phát triển một nền tảng giải trí an toàn, thân thiện cho cộng đồng người dùng.