mai chí thọ

Đại lộ Đông Tây hay đại lộ Võ Văn Kiệt hiện nay /// Ảnh: Diệp Đức Minh

Đại lộ “dài 300 năm”

15
Đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ (đại lộ Đông Tây) còn được nhiều người gọi là con đường “dài 300 năm”.

Tin đọc nhiều