Phim ngắn “For the Human Race” xem tại đây

Bài viết: Trâm Anh
Đồ họa: Lâm Nhựt


Báo Thanh Niên
28.05.2020

Bình luận

//insertCity(959508); var commentcount = 0; $('.comment-item time').each(function() { var d = new Date(eval($(this).attr('rel'))); d.setHours(d.getHours() - 7); var n = new Date(); if (d > n) { $(this).parents('.comment-item').hide(); commentcount--; } }); if (commentcount != 0) { $('#commentcount959508').val(commentcount); if (commentcount > 0) { $('#ccc').html('(' + commentcount + ' nhận xét)'); } else { $('#ccc').hide(); } }
Liên hệ tòa soạn Báo lỗi