mặc phản cảm

Phương Mai có thể bị phạt vì mặc phản cảm

Phương Mai có thể bị phạt vì mặc phản cảm

63
Ngày 25.4, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng lập hội đồng xem xét xử phạt hành vi ăn mặc phản cảm của người mẫu Phương Mai.