Lương cơ sở mới đạt 39,46% nhu cầu sống tối thiểu bình quân

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Hiện mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng mới bằng 41,62% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2018 (3,34 triệu đồng/tháng).

Lương cơ sở mới đạt 39,46% nhu cầu sống tối thiểu bình quân

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về ngân sách, trong đó nhất trí việc tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng (thay vì mức 1,39 triệu đồng hiện nay) từ 1.7.2019, Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để lấy ý kiến đóng góp.

Theo Bộ Nội vụ, hiện mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng mới bằng 41,62% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2018 (3,34 triệu đồng/tháng) và chỉ đạt 39,46% so với nhu cầu sống tối thiểu bình quân năm 2018 (3,52 triệu đồng/tháng - theo tính toán của Hội đồng tiền lương quốc gia năm 2017).

Ngân sách cho việc tăng lương từ 1.7.2019 của các bộ, cơ quan khác ở T.Ư được Bộ Nội vụ dự kiến lấy từ nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm; một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; nguồn cải cách tiền lương 2018 chưa sử dụng hết (nếu có).

Các địa phương sẽ sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên; 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu sử dụng đất, xổ số); 50% ngân sách nhà nước giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính; nguồn cải cách tiền lương 2018 chưa sử dụng hết... Ngân sách T.Ư sẽ bổ sung số còn thiếu để thực hiện tăng lương.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU