Lương cơ bản của chủ tịch VNPT, Vietnam Airlines 70 triệu đồng/tháng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20 thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước...

Lương cơ bản của chủ tịch VNPT, Vietnam Airlines 70 triệu đồng/tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20 thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn (TĐ) kinh tế, tổng công ty (TCT) nhà nước gồm Công ty mẹ - TĐ bưu chính viễn thông VN (VNPT), Công ty mẹ - TCT hàng không VN - CTCP (Vietnam Airlines), Công ty mẹ - TCT quản lý bay VN (VATM).

Đáng chú ý, theo nghị định này, đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỉ đồng trở lên; doanh thu từ 30.000 tỉ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên, mức lương cơ bản đối với chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị là 70 triệu đồng/tháng; đối với thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát là 60 triệu đồng/tháng và đối với kiểm soát viên là 50 triệu đồng/tháng.

Như vậy, chiếu theo quy định này, lương cơ bản của chủ tịch Vietnam Airlines hay chủ tịch VNPT sẽ là 70 triệu đồng/tháng. Đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch vốn chủ sở hữu dưới 10.000 tỉ đồng, doanh thu dưới 30.000 tỉ đồng và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người (như VATM) thì các mức lương trên lần lượt là 60, 50 và 40 triệu đồng/tháng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU