lương bình quân

Lương công nhân ngành thủy sản hiện đều cao hơn mức lương tối thiểu /// Ảnh: Dũng Minh

Lương tăng, thu nhập có tăng?

1
Từ đầu năm 2017, VN sẽ tăng lương tối thiểu bình quân 7,3% và mức lương cơ sở sẽ tăng từ giữa năm sau.