luật tổ chức chính phủ

Giảm đại biểu HĐND có thiếu người giám sát ?

Giảm đại biểu HĐND có thiếu người giám sát ?

2
Sáng 25.8, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo “Chính phủ và chính quyền địa phương”, nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia đóng góp xây dựng dự án luật sửa 2 luật: Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương.
Giảm 1/3 cấp phó bộ máy vẫn vận hành tốt

Giảm 1/3 cấp phó bộ máy vẫn vận hành tốt

2
Mặc dù đã được đưa ra lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13 và đã được tiếp thu, chỉnh lý nhưng theo ý kiến các đại biểu Quốc hội tham gia, thảo luận lần 2 cho dự thảo luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi hôm qua (1.6), dự luật này vẫn còn những điều khoản chưa chặt chẽ, đầy đủ và cần hoàn thiện, bổ sung trước khi thông qua.