luật biển quốc tế

Hội thảo Quốc tế về Luật biển quốc tế tại Đà Nẵng

Hội thảo Quốc tế về Luật biển quốc tế tại Đà Nẵng

2
Dành trọn ngày 7.11.2018, các giáo sư, tiến sĩ trong và ngoài nước đã hội tụ tại Đại học Duy Tân để cùng trao đổi trong Hội thảo Quốc tế “Những phát triển mới của Luật biển quốc tế - Góc nhìn quốc tế và Việt Nam”.
 

Tin đọc nhiều