luận tội tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump tham gia mít tinh vào thời điểm hạ viện bỏ phiếu /// Reuters

Tổng thống Trump chính thức bị luận tội

0
Ông Donald Trump đã trở thành tổng thống thứ ba bị luận tội trong lịch sử Mỹ, sau cuộc bỏ phiếu phản ánh sự chia rẽ trầm trọng giữa hai chính đảng.
Tổng thống Donald Trump /// Reuters

Tổng thống Trump sẽ bị luận tội

1
Tổng thống Donald Trump trở thành tổng thống thứ ba trong lịch sử Mỹ bị luận tội sau khi Hạ viện vừa bỏ phiếu thông qua các điều khoản luận tội ông.