lừa đảo

Khi nhận nhầm tiền chuyển khoản, khách hàng chủ động liên hệ ngân hàng để được giải quyết /// Ảnh: Ngọc Thắng

Giả vờ chuyển nhầm tiền để lừa đảo, cho vay nặng lãi?

27

Người chuyển nhầm tiền hay nhận tiền chuyển nhầm của người khác vào tài khoản phải làm gì để tránh bị gây phiền khi có những cảnh báo kịch bản lừa đảo cho vay nặng lãi hay chiếm đoạt tiền trên tài khoản.