lời chào

Chào khách hàng là một trong những quy định được nhiều công ty trên thế giới áp dụng /// Ảnh minh họa

Đừng chào một cách máy móc

0
Chào hỏi là việc rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên nếu chào hỏi một cách thiếu cảm xúc, thiếu chân thành thì có thể khiến người được chào có cảm giác không thoải mái…