loạn thần

Miếng dán chống say tàu xe chỉ được dùng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi /// THANH NIÊN ONLINE

Cẩn trọng khi dùng miếng dán chống say tàu xe

2
Sợ con say xe, mẹ đã mua miếng dán chống say tàu xe dán cho con. Chuyến đi chơi thành ra... nhập viện vì bé bị rối loạn tri giác. Những dịp nghỉ lễ, đi chơi, không ít trẻ nhập viện vì phụ huynh ít biết điều này.