loan cap pho

Siết luật để dẹp 'loạn cấp phó'

Siết luật để dẹp 'loạn cấp phó'

9
Cần quy định “cứng” số lượng cấp phó ở các bộ, cơ quan ngang bộ để chấm dứt tình trạng “loạn cấp phó” là quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về dự luật Tổ chức Chính phủ.