Liên Hiệp Quốc ký kết hỗ trợ Hà Nội trở thành Kinh đô sáng tạo

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 23.9, Điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc (UN) tại Việt Nam - ông Kamal Malhotra, và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Sovico Nguyễn Thị Phương Thảo đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 đơn vị này. Đây là quan hệ hợp tác chiến lược hướng tới phát triển bền vững.

Tác phẩm Ranh giới, một sản phẩm hợp tác của thương hiệu sơn mài Hanoia. Đây cũng là tác phẩm đương đại đầu tiên của Đông Nam Á được tiếp nhận vào bộ sưu tập của Guimet (Pháp)
 /// Ảnh: Hanoia cung cấp
Tác phẩm Ranh giới, một sản phẩm hợp tác của thương hiệu sơn mài Hanoia. Đây cũng là tác phẩm đương đại đầu tiên của Đông Nam Á được tiếp nhận vào bộ sưu tập của Guimet (Pháp)
Ảnh: Hanoia cung cấp

Theo đó, Tập đoàn Sovico bước đầu sẽ phối hợp với các tổ chức của UN như UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa), UNIDO (Tổ chức Phát triển công nghiệp) và UN - Habitat (Cơ quan Phát triển khu dân cư và đô thị bền vững) để hỗ trợ Hà Nội trở thành Kinh đô sáng tạo của UNESCO.

3 tổ chức trên sẽ thực hiện dự án Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của giới trẻ để đưa Hà Nội trở thành Kinh đô sáng tạo. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án là các tài năng sáng tạo và doanh nhân trẻ Việt Nam, đặc biệt là những người sống ở TP.Hà Nội. Họ sẽ được trao quyền, được hỗ trợ trong môi trường thuận lợi, được trao cơ hội và tham gia các chương trình nâng cao năng lực để tạo ra và thúc đẩy các sáng kiến văn hóa. Dự án cũng ưu tiên các tài năng trẻ tuổi của Việt Nam với những giải pháp sáng tạo trong bảo vệ, khôi phục và phát huy các di sản văn hóa độc đáo của thành phố, bao gồm di sản vật thể và phi vật thể.

Một vài ví dụ về hoạt động trong khuôn khổ dự án: cuộc thi ảnh về Hà Nội - thành phố thiết kế sáng tạo; thiết kế nền tảng số để đưa các tác phẩm xuất sắc đến được với công chúng rộng rãi và kết nối các trung tâm sáng tạo trẻ; xây dựng mô hình thí điểm trung tâm sáng tạo trẻ để thúc đẩy hợp tác công tư...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU