le thanh tong

Xử án thời xưa /// Ảnh: T.L

Thời Lê sơ, mê tín dị đoan bị khép tội chết

2
Tội mê tín dị đoan có thể bị khép án tử nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nước nhà. Thực tế thời Lê sơ (1428-1527) đã có những trường hợp, ngay cả trọng thần, bố vợ vua là Lê Ngân cũng bị khép án tử vì mê tín.
Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, Đà Nẵng sẽ chú trọng phát triển kho bãi và trung tâm logistics /// Hoàng Sơn

Tạo sức bật từ quỹ đất

0
Với quỹ đất không còn nhiều, TP.Đà Nẵng xác định phải quản lý và khai thác hiệu quả diện tích đất xây dựng đã quy hoạch gắn liền với quy hoạch chung đến năm 2045.