Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

0

Đánh giá tác giả

Hơn 75 năm tuổi đời và 60 năm tham gia hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Ông Phạm Hùng sinh năm 1912, tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, sinh ra tại ấp Long Thiềng, làng Long Hồ, tổng Bình Long, huyện Vĩnh Bình (nay thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ) tỉnh Vĩnh Long.

Từ nhỏ, chứng kiến sự áp bức bóc lột, đàn áp dã man của thực dân Pháp, căm thù giặc ông đã sớm giác ngộ, tham gia phong trào cách mạng, được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1930.

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng - ảnh 1

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng thăm Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo (Hà Nội)

Minh Đạo

Tháng 4.1931, ông Phạm Hùng bị địch bắt, bị kết án tử hình, đưa đi biệt giam ở Khám Lớn - Sài Gòn. Sau đó, được giảm xuống chung thân khổ sai và bị đày ra “địa ngục trần gian” Côn Đảo giam cầm hơn 11 năm.

Tại đây, cùng với các đồng chí của mình, ông đã “Biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng” tổ chức tuyên truyền, giáo dục lý luận cách mạng, tinh thần và ý chí chiến đấu trong các chiến sĩ cộng sản đang bị giam giữ, góp phần đào tạo cán bộ cho cách mạng, cho Đảng.

Khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 bùng nổ, trên cương vị Bí thư Đảo ủy, ông đã lãnh đạo các tù nhân đứng lên giải phóng Côn Đảo, góp phần vào thắng lợi chung của Cách mạng Tháng Tám. Trở về đất liền, ông trực tiếp tham gia lãnh đạo nhân dân Nam Bộ tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, cống hiến cho đất nước, ông Phạm Hùng được Đảng, Nhà nước giao đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong thời kỳ tái thiết, xây dựng đất nước, như: Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho , Trưởng Ban Thống nhất T.Ư , Phó thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Bí thư T.Ư Cục miền Nam và Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam; Chính ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Năm 1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đột ngột từ trần khi đang đi công tác tại TP.HCM.

Hơn 75 năm tuổi đời và 60 năm tham gia hoạt động cách mạng, dù ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, người chiến sĩ cách mạng kiên trung Phạm Hùng vẫn một lòng, một dạ phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trên bất kỳ cương vị nào, lĩnh vực công tác nào, dù ở thời kỳ cách mạng nào, ông luôn luôn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, không quản gian nan, nguy hiểm, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Với tinh thần trách nhiệm cao, kiên định, sáng tạo, nghị lực phi thường, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, bảo vệ và xây dựng đất nước.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU