lễ hội

Hàng trăm chiếc thuyền đã sẵn sàng phục vụ du khách /// Ảnh Kiến Trần

Đò chùa Hương đã sẵn sàng trước ngày khai hội

0
Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã lên phương án đón du khách trẩy hội với phương châm an toàn, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Các tiểu thương, nhà đò cũng đang gấp rút chuẩn bị phục vụ du khách trong ngày khai hội.