lấy mẫu xét nghiệm

Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19 toàn thành phố

Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19 toàn thành phố

1
Thành phố Đà Nẵng bắt đầu triển khai lấy mẫu xét nghiệm tất cả các đại diện hộ gia đình trên toàn thành phố để sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, mắc Covid-19 trong cộng đồng. Thời gian lấy mẫu kéo dài trong vòng 4 ngày (dự kiến hoàn tất vào ngày 21.7).