lấy chồng Đài Loan

Cô dâu ngoại quốc ở Đài Loan vẫn bị khinh rẻ

Cô dâu ngoại quốc ở Đài Loan vẫn bị khinh rẻ

0
(TNO) 60% trong số 237 trường hợp cô dâu ngoại quốc tại Đài Loan đã thừa nhận bị khinh rẻ, bị gọi bằng đủ các loại tên khiếm nhã, dù đã sinh sống ở đây nhiều năm.