Lập danh mục dự án phải thu hồi đất 2 lần/năm

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Để quản lý chặt chẽ hơn dự án có sử dụng đất, tránh lãng phí, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội mới có quyết định cấp huyện phải lập danh mục dự án phải thu hồi 2 lần/năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 4.6.2022.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh mới có quyết định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn. Theo đó, sẽ sửa đổi Điều 4 (Lập danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác; kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện).

Lập danh mục dự án phải thu hồi đất 2 lần/năm - ảnh 1

Cấp huyện ở TP.Hà Nội phải lập danh mục dự án bị thu hồi định kỳ vào tháng 5 và tháng 9 hàng năm thay vì chỉ lập vào tháng 9 như hiện nay

lê quân

Cụ thể, danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác: căn cứ kế hoạch sử dụng đất thành phố 5 năm (2021 - 2025) và các kỳ tiếp theo; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 và các quy định hiện hành, định kỳ tháng 5 và tháng 9 hằng năm, UBND cấp huyện lập danh mục các dự án phải thu hồi đất (theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013); danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (theo Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013) vào mục đích khác, báo cáo Sở TN-MT tổng hợp, trình UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm và cuối năm.

Về kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, UBND cấp huyện tổ chức xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện theo quy định tại Khoản 6 Điều 36 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12.4.2021 của Bộ TN-MT (quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) báo cáo Sở TN-MT thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Với dự án nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì hằng quý, UBND cấp huyện (nơi có đất) tổ chức rà soát nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất. Điều này căn cứ trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, văn bản đề nghị của tổ chức thực hiện theo hình thức nhận chuyển nhượng, quy mô của dự án, Sở TN-MT chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Bên cạnh đó, phía huyện đánh giá sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, sự phù hợp quy hoạch xây dựng, trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm để làm căn cứ thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng theo quy trình và quy định.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU