lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Tủ giới thiệu báo chí ở Trường Sơn  /// TRINH NGUYỄN

Chuyện làm báo ở Bảo tàng Báo chí Việt Nam

0
Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ kể chuyện báo chí cách mạng mà còn kể những câu chuyện lịch sử Việt Nam, trong đó báo chí vừa là người quan sát, vừa là nhân chứng.