Lãnh đạo ACV bổ nhiệm 104 cán bộ trước khi nghỉ hưu là thực hiện ý chí tập thể

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho rằng, việc Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng ký quyết định bổ nhiệm hơn 100 cán bộ vừa qua là thực hiện theo ý chí tập thể.

Ông Lê Mạnh Hùng /// Ảnh ACV
Ông Lê Mạnh Hùng
Ảnh ACV

Chiều nay 9.7, ACV đã chủ động thông tin tới báo chí liên quan việc ông Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ACV, ký bổ nhiệm cán bộ đồng loạt trước khi chờ nghỉ hưu.

Theo đó, ACV xác nhận trong tháng 4 và 6 vừa qua, ACV đã thực hiện bổ nhiệm 104 cán bộ, gồm: bổ nhiệm, điều động các chức vụ tương đương do thay đổi về cơ cấu tổ chức và tên gọi với 15 trường hợp, trong đó có 3 cán bộ cấp ban và 12 cán bộ cấp phòng của tổng công ty; bổ nhiệm các cán bộ trong quy hoạch đã được đề nghị từ năm 2016 với 53 trường hợp, trong đó 3 cán bộ cấp ban, 20 cán bộ cấp phòng và trung tâm, 30 cán bộ cấp đội; bổ nhiệm mới 36 trường hợp trong quy hoạch, trong đó có 6 cán bộ cấp ban và chi nhánh, 21 cán bộ cấp phòng, 9 cán bộ cấp đội.

Theo ACV, việc bổ nhiệm hơn 100 cán bộ nêu trên do nhu cầu kiện toàn tổng thể nhân sự quản lý các cấp của tổng công ty, các chi nhánh cảng hàng không của tổng công ty, được đặt ra từ năm 2015, đặc biệt là sau khi tổng công ty chuyển sang mô hình hoạt động công ty cổ phần từ 1.4.2016.

Trên cơ sở đó, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị ACV đã xem xét và ban hành phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt lại Quy chế tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của khối phòng, ban chức năng và các cảng hàng không vào tháng 12.2016. Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ trong quản lý điều hành đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các đơn vị trực thuộc tổng công ty đã đề nghị thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ theo mô hình mới vào đầu năm 2017.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV, nghỉ hưu theo chế độ, phương án kiện toàn bộ máy và bổ nhiệm cán bộ chưa được thực hiện. Sau khi ông Lại Xuân Thanh được bầu và bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty vào tháng 6.2017, Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng quản trị đã thống nhất tiếp tục triển khai việc kiện toàn tổ chức của tổng công ty, làm cơ sở kiện toàn nhân sự quản lý các cấp.

Trước khi bổ nhiệm, từ tháng 6.2017 - 3.2018, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị ACV đã ban hành 36 nghị quyết, quyết định kiện toàn các vấn đề tổ chức nêu trên. Trên cơ sở các quyết định này, hệ thống tổ chức của toàn tổng công ty này bao gồm 395 đầu mối với tổng số hơn 9.500 người lao động.

Do đó, ACV khẳng định các trường hợp bổ nhiệm mới cán bộ nêu trên là quá trình xem xét, triển khai và quyết định của tập thể lãnh đạo tổng công ty, căn cứ vào nhu cầu quản lý, điều hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phù hợp với mô hình tổ chức; được thực hiện theo quy định, quy chế của ACV; đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021.

“Việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ của Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật (ACV - phóng viên) không phải là quyết định cá nhân, mà là trách nhiệm công vụ thực hiện theo thẩm quyền đã được phân cấp của tổng công ty”, thông cáo của ACV nêu rõ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU