lãng trí

Những thứ bỏ quên ở khách sạn

Những thứ bỏ quên ở khách sạn

0
(TNO) Khảo sát do một trang web tại Anh thực hiện cho thấy các vị khách bỏ quên lại khách sạn nhiều món đồ rất kỳ lạ, trong số đó có cả một chiếc túi chứa đầy ốc sên.