lãng phí tài nguyên

Chấm dứt dự án thép 3 tỉ USD ở Dung Quất

Chấm dứt dự án thép 3 tỉ USD ở Dung Quất

1
Suốt 10 năm qua, tiến độ xây dựng dự án quá chậm, chỉ mới có cọc sắt được đóng trên những bãi đất trống rộng hàng trăm héc ta, gây lãng phí lớn nguồn tài nguyên đất đai...