làn sóng Covid-19

Nhóm du khách đọc hướng dẫn an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở khu trung tâm tại TP.Miami (bang Florida, Mỹ)	 /// Ảnh: Reuters

Mỹ rơi vào làn sóng Covid-19 thứ 4

4
Nhiều nhà dịch tễ học Mỹ cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ 4 đã bắt đầu ở Mỹ do sự xuất hiện của các biến chủng mới trong vài tháng gần đây.