lấn chiếm rừng

Lại chuyện phá rừng

Lại chuyện phá rừng

1
Cứ dăm bữa nửa tháng lại rộ lên chuyện phá rừng. Loại rừng bị chặt phá, cách thức phá và mục đích của việc phá rừng không có gì mới.
5 năm mất hơn 14.000 ha rừng

5 năm mất hơn 14.000 ha rừng

0
Ngày 20.2, tại Hội nghị triển khai công tác bảo vệ rừng năm 2013, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết trong 5 năm 2008-2012, tỉnh này bị phá, lấn chiếm mất 14.159 ha rừng.