làm việc sau tết

Hành lý từ quê lên phố chất đầy đồ ăn /// Ảnh: Facebooker Hằng Trương

Sau tết, người trẻ 'gói cả quê hương' lên phố

0
Dường như lo lắng con cái chưa kịp thưởng thức hết đặc sản quê hương, nhiều bố mẹ gói ghém đủ thứ đồ ăn, chất đầy va li. Kết quả là người trẻ tay xách nách mang biết bao quà quê lên phố.