làm việc ở nước ngoài

Được vay 100% vốn ưu đãi khi đi làm việc ở nước ngoài

Được vay 100% vốn ưu đãi khi đi làm việc ở nước ngoài

0
NHCSXH đang triển khai chương trình vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định số 61/2005NĐ-CP ngày 9.7.2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
Tuyển 900 lao động làm việc ở nước ngoài

Tuyển 900 lao động làm việc ở nước ngoài

0
Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên (thuộc Thành đoàn TP.HCM) tuyển 900 lao động làm việc ở nước ngoài với thời hạn hợp đồng 2 - 3 năm, chỗ ở miễn phí.