lạm phát

Một số ngân hàng được cấp thêm tỷ lệ tăng trưởng tín dụng /// Ảnh: Ngọc Thắng

Điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng

0
Chiều 15.7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thông tin điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng (TCTD). Một số ngân hàng thương mại đã nhận được quyết định điều chỉnh tăng trưởng tín dụng trong năm 2021.