lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tải sản

Lủy tại phiên tòa sơ thẩm sáng 19.11  /// Ảnh: Mai Trâm

Lấy sà lan gửi nhờ trông coi đem bán

0
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tìm thấy 2 chiếc sà lan ông Viện và ông Miêu mua của Lủy đã bị cắt vụn để lấy sắt phế liệu.

Tin đọc nhiều