Lâm Đức Hiền

Tác phẩm trong triển lãm ảnh Mê Kông - Chuyện đôi bờ  /// BTC

Triển lãm ảnh 'Mê Kông - Chuyện đôi bờ'

0
Triển lãm ảnh Mê Kông - Chuyện đôi bờ giới thiệu những tác phẩm của nhiếp ảnh gia gốc Việt Lâm Đức Hiền, khai mạc lúc 18 giờ ngày 14.5 và kéo dài đến 11.6 tại Viện Pháp (Hà Nội).