Lãi suất cho vay hỗ trợ tạo việc làm tối đa được 7,92%/năm

0

Ngân hàng chính sách xã hội đang triển khai chương trình vay vốn cho các đối tượng căn cứ theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9.7.2015 .

Theo đó các đối tượng vay vốn phù hợp với nghị định trên được vay với lãi suất sau: Lãi suất cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; người lao động bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo (hiện nay là 7,92%/năm).Các trường hợp sau đây được cho vay với mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay theo quy định: Người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật; Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật; Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số; Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội và đối tượng vay vốn thỏa thuận căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn.

Ngân hàng Chính sách xã hội

169 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 84-024-36417182

Fax: 84-024-36417194

Website: vbsp.org.vn

Email: icd@vbsp.vn

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU