lạc trong rừng

Hết dám chê vợ!

Hết dám chê vợ!

0
(TNO) Chỉ vì chê vợ nấu ăn dở, một đức ông chồng ở Nga đã bị trừng phạt bằng hơn một tháng nhịn đói, chịu rét trong rừng đến gần chết!