Kỳ vọng vào thế hệ trẻ

0 Thanh Niên

Tối 25.3, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016. Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu: 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng biểu trưng cho các bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn qua các thời kỳ	- Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng biểu trưng cho các bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn qua các thời kỳ - Ảnh: TTXVN

Tối 25.3, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016. Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu: 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng biểu trưng cho các bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn qua các thời kỳ	- Ảnh: TTXVNTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng biểu trưng cho các bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn qua các thời kỳ - Ảnh: TTXVN

“Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam,
Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng,
Thưa các vị đại biểu khách quý,
Thưa các đồng chí và các bạn,  

Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2016. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các đồng chí cán bộ đoàn qua các thời kỳ; và qua các đồng chí, gửi tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.  

Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những cán bộ Đoàn và đoàn viên tiêu biểu được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay.   

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí,  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Đảng và Bác Hồ kính yêu thường xuyên chăm lo, rèn luyện. Trải qua 85 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Từ các phong trào rộng lớn do Đoàn phát động và tổ chức triển khai như “Thi đua giết giặc lập công”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” với ý chí “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã chiến đấu, cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc, khẳng định là lực lượng hùng hậu, đội quân xung kích cách mạng, tiêu biểu cho ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam Anh hùng, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân ta, tô thắm truyền thống yêu nước, anh dũng, kiên cường, cần cù, thông minh, sáng tạo của dân tộc ta.   

Kỳ vọng vào thế hệ trẻ - ảnh 2
Ông Đinh Thế Huynh phát biểu tại lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN
Trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày nay, nhất là trong những năm đổi mới vừa qua, thế hệ trẻ nước nhà hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, tiếp thu tri thức, khoa học và công nghệ mới, vươn lên thoát nghèo, lập thân, lập nghiệp, xung kích, tình nguyện cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào, chương trình hành động của Đoàn tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.    Với những cống hiến to lớn trong 85 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã hai lần được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Điều đó khẳng định sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những cống hiến xứng đáng của thế hệ trẻ nước nhà và sự phát triển, lớn mạnh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.   Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập và chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong cả nước.
Kỳ vọng vào thế hệ trẻ - ảnh 3
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường xã hội, môi trường văn hóa lành mạnh, trong đó cán bộ, đảng viên, các bậc làm cha, làm mẹ, các bậc đàn anh đi trước hết lòng tin yêu, chăm sóc và nêu gương cho thanh niên, thiếu niên noi theo; tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành...

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí,  

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ, phải phấn đấu quyết liệt hơn, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm qua, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang trong giai đoạn mới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần thực hiện tốt những nội dung sau:  

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, góp phần xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên, đội viên thời kỳ mới vừa hồng, vừa chuyên, có “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục; thực hiện tốt hơn nữa chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Tiếp tục tổ chức cho thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực phù hợp với từng độ tuổi, từng địa bàn để thanh niên hăng hái, tự giác tham gia; qua đó, bày tỏ tình cảm, thể hiện trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, đối với Đảng, Nhà nước bằng những việc làm có ý nghĩa thiết thực hằng ngày.   

Hai là, khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, lập thân, lập nghiệp, xung kích, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Tổ chức phong trào sâu rộng thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các chương trình, dự án, phần việc thanh niên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo Tổ quốc; tạo ra những công trình, những sản phẩm cụ thể mang dấu ấn tài năng, trí tuệ, sức vóc và lao động sáng tạo của thanh niên. Tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên, thanh niên, trong đó rất chú trọng phát huy sự năng động, dám nghĩ, dám làm, tinh thần dấn thân, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khơi dậy và cổ vũ tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên. Đồng thời, phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, huy động sự tham gia của toàn xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tốt hơn nữa, thiết thực hơn nữa; đồng hành cùng thế hệ trẻ trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, vui chơi giải trí. Qua đó, tạo điều kiện, môi trường để thanh niên, thiếu niên có cơ hội phát triển toàn diện, được rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, cống hiến cho đất nước, cho nhân dân và lập thân, lập nghiệp.   

Ba là, nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phát huy những thành tựu to lớn, những bài học kinh nghiệm quý báu đã tích lũy được qua các thời kỳ, khắc phục những mặt còn hạn chế; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Quan tâm chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, đào tạo lãnh đạo trẻ, đoàn viên ưu tú để giới thiệu với Đảng; giới thiệu những cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt, có triển vọng, bổ sung vào đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị. Tăng cường kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Thu hút đông đảo thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách. Vận động, tập hợp đoàn kết đông đảo mọi tầng lớp thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, thanh niên là tín đồ tôn giáo, thanh niên là người Việt Nam định cư ở ngoài nước tham gia các hoạt động, các phong trào góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và đoàn thể nhân dân các cấp quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò, tiềm năng của thế hệ trẻ; lắng nghe thanh niên nói, động viên, định hướng thanh niên làm, ủng hộ, đồng hành với những đổi mới, sáng tạo để phát huy vai trò và khả năng cống hiến của thanh niên. Cần tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường xã hội, môi trường văn hóa lành mạnh, trong đó cán bộ, đảng viên, các bậc làm cha, làm mẹ, các bậc đàn anh đi trước hết lòng tin yêu, chăm sóc và nêu gương cho thanh niên, thiếu niên noi theo; tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành. Chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, nhà trường và mọi người, mọi nhà thường xuyên quan tâm, phối hợp tốt với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong giáo dục, rèn luyện và chăm lo cho thế hệ trẻ. Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, giải trí, phát triển toàn diện cả về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, thể lực, kỹ năng sống, chuyên môn nghề nghiệp để họ trước hết trở thành những người tử tế, trở thành những người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, trọng đạo lý làm người, yêu chuộng hòa bình và công lý.  

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí,  

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin, sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ - những người chủ tương lai của nước nhà, lực lượng xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong mỏi, đòi hỏi và tin tưởng rằng, thế hệ trẻ hôm nay, với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa và thành tựu khoa học công nghệ của nhân loại, thông qua học tập, lao động và rèn luyện, ngày càng hoàn thiện mình, thật sự là lớp người mới có tâm hồn trong sáng, có trí tuệ, hiểu biết, sống có hoài bão, lý tưởng, có nghề nghiệp vững vàng, vững tin vào tiền đồ, tương lai hạnh phúc, cống hiến xứng đáng cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, nòng cốt trong phong trào thanh niên, xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội hậu bị tin cậy của Đảng.  

Một lần nữa, xin kính chúc các vị đại biểu, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.   

Xin trân trọng cảm ơn!".

Kỳ vọng vào thế hệ trẻ - ảnh 5
Kỳ vọng vào thế hệ trẻ - ảnh 6

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU