kỹ thuật số

Một trong những giờ lên lớp tại Học viện An ninh Genghis /// AFP

Cận vệ Trung Quốc thời kỹ thuật số

0
Xu hướng thuê cận vệ đang tăng mạnh trong giới nhà giàu mới nổi ở Trung Quốc, và vệ sĩ thời nay không chỉ giỏi võ mà còn phải thạo máy tính để bảo vệ chủ nhân trong thời kỹ thuật số.