kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh