ky nang lanh dao

Học kinh tế, tập làm kinh doanh từ bậc Trung học tại VAS

Học kinh tế, tập làm kinh doanh từ bậc Trung học tại VAS

0
Làm quen khái niệm kinh tế, học cách khởi nghiệp, gọi vốn, thực hiện ý tưởng kinh doanh và trích tặng lợi nhuận cho các tổ chức từ thiện… là những hoạt động lý thú của học sinh Trung học, trường Quốc tế Việt Úc (VAS).