Kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế và Giám đốc CDC Quảng Ngãi

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đánh giá tác giả

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi (CDC) bằng hình thức khiển trách.

Ngày 7.10, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 20 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 để quyết định thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020 và ông Hồ Minh Nên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc CDC Quảng Ngãi bằng hình thức khiển trách.

Kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế và Giám đốc CDC Quảng Ngãi - ảnh 1
Một số lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi đã bị kỷ luật

hải phong

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật các nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025; nguyên Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi giai đoạn 2014 - 2018 và 2019 - 2022.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 20 đã tiến hành kỳ họp thứ 9 xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi và các ông: Nguyễn Xuân Mến, Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQ VN tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở Y tế Quảng Ngãi; Lê Báy, Phó bí thư Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi; Phạm Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi và ông Hồ Minh Nên.

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020 có vi phạm, khuyết điểm trong nhiều lĩnh vực công tác, trong đó có việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025 có vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy; các quy định về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, để Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở y tế Quảng Ngãi, Giám đốc CDC Quảng Ngãi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19.

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020 có khuyết điểm, vi phạm, trong đó, cá nhân các ông: Nguyễn Xuân Mến, Hồ Minh Nên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật…

Xem xét, kỷ luật một số lãnh đạo huyện Nghĩa Hành

Ngoài ra, tại kỳ họp thứ 10, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành và các ông: Phan Bình, nguyên Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành, nguyên Chủ tịch UBND H.Nghĩa Hành; Nguyễn Đức On, Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi, nguyên Phó bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành, nguyên Chủ tịch UBND H.Nghĩa Hành và ông Đàm Bàng, Phó chủ tịch UBND H.Nghĩa Hành.

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 có vi phạm, khuyết điểm trong việc cho chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình, dự án không đúng quy định pháp luật, không đúng thẩm quyền, thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc tổ chức thực hiện đầu tư công, dẫn đến việc thực hiện đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 có vi phạm pháp luật. Các cá nhân này không chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với những đảng viên có vi phạm qua các kết luận thanh tra chuyên ngành, kiểm toán nhà nước.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 có vi phạm, khuyết điểm trong việc kiểm tra, giám sát, thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện theo thẩm quyền và theo quy chế làm việc.

Theo đó, ông Phan Bình và ông Đàm Bàng có vi phạm khuyết điểm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đang tiến hành quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các ông Phan Bình, Đàm Bàng theo quy định của Đảng.

Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ông Nguyễn Đức On có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật nên UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU