kíp nổ

Vận chuyển 21 kg thuốc nổ đi bán

Vận chuyển 21 kg thuốc nổ đi bán

0
Quang khai nhận lợi dụng ngày nghỉ lễ, Quang vận chuyển số thuốc nổ và kíp nổ trên để lấy tiền công, trên đường đi thì bị bắt.