kinh tế xanh

Ngành điện Bình Định luôn đồng hành cùng ngành gỗ

Ngành điện Bình Định luôn đồng hành cùng ngành gỗ

0
Theo báo cáo của Hiệp hội Gỗ và lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) tại Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2024, hoạt động của ngành gỗ Bình Định vẫn cơ bản giữ được ổn định, từng bước phát triển (ảnh).