kinh te anh

Anh Hiền Thanh Tâm và anh Bling Vinh chia sẻ về sản phẩm rượu tà vạc cất	 /// Ảnh: Thành Đạt

Đưa sản vật quê hương vươn xa

0
Từ nỗi trăn trở làm sao lưu giữ hương vị đặc trưng của sản phẩm truyền thống là rượu tà vạc, nhóm thanh niên xã biên giới huyện vùng cao Quảng Nam đã cùng lên ý tưởng đưa sản vật này vươn xa.