Chính sách tiền lương mới từ 1.7

3 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Từ hôm nay 1.7, mức lương cơ sở tăng từ 1,3 triệu đồng lên 1.390.000 đồng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo quy định tại Nghị định (NĐ) 72/2018/NĐ-CP.
Đối tượng được hưởng mức lương cơ sở mới được quy định tại điều 2 của NĐ, gồm cán bộ, công chức từ cấp xã, cấp huyện đến T.Ư, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định theo luật Cán bộ, công chức 2008 và luật Viên chức 2010; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo NĐ 204/2004; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại NĐ 45/2010/NĐ-CP; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân VN; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công an nhân dân (CAND) và lao động hợp đồng thuộc CAND; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.
Cũng kể từ 1.7, theo NĐ 88/2018/NĐ-CP, sẽ tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 6.2018 với 8 nhóm đối tượng: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn được quy định theo pháp luật đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo QĐ 142/2008/QĐ-TTg và QĐ 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng; CAND đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 13/QĐ-TTg, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130/CP ngày 20.6.1975 và Quyết định 111-HĐBT ngày 13.10.1981; quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, CAND đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg…
Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước, từ 1.7 có quy định mới về chế độ ưu tiên là khuyến khích, thưởng không vượt quá 0,8% lần mức lương do nhà nước quy định khi phát hiện và kiến nghị: các khoản tăng thu ngân sách nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; các khoản đã chi ngân sách sai chế độ đã nộp lại ngân sách nhà nước; các khoản đã chi ngân sách sai chế độ đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý giảm chi, giảm thanh toán; các khoản kinh phí bố trí dự toán vượt định mức phân bổ, sai nguồn do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước… Chế độ ưu tiên này được quy định tại NĐ 66/2018/NĐ-CP.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Thái Văn Xuân

Thái Văn Xuân

Lương của hưu trí năm 2017 tăng 7,44%. Vì sao lương hưu trí năm 2018 giảm hơn năm qua (chỉ tăng 6,92%) ?
Đặng Quốc Chung

Đặng Quốc Chung

Lương chưa tăng thì hầu như nhu yếu phẩm đã tăng trước cả mấy tháng. Rồi cũng vậy thôi
Phạm Đức Khoát

Phạm Đức Khoát

Lương hưu của những người nghỉ hưu trước năm 1995; Quá thấp, quá khó khăn, do mức lương và đồng tiền lúc bấy giờ. Đến nay đã quá vô lý, mất công bằng xã hội quá lâu dài rôi; Đề nghị Đảng và Nhà nước điều chỉnh ngay cho.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU