kinh doanh rượu

Yêu cầu báo cáo tình hình quản lý đối với sản xuất, kinh doanh rượu

Yêu cầu báo cáo tình hình quản lý đối với sản xuất, kinh doanh rượu

0
Bộ Công thương đang yêu cầu các sở công thương tỉnh, TP trực thuộc trung ương thực hiện đầy đủ việc tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và công tác chỉ đạo, thông tin tuyên truyền trong 6 tháng về tình hình quản lý an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu.
Hàng trăm đơn vị kinh doanh rượu thủ công không phép

Hàng trăm đơn vị kinh doanh rượu thủ công không phép

0
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND các huyện, TP tăng cường theo dõi, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (SXKD) rượu tuân thủ các yêu cầu, điều kiện SXKD rượu và tiến hành đăng ký để được cấp phép theo quy định.