Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

“Hung thần” đòi nợ thuê

“Hung thần” đòi nợ thuê

0
Quy định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ khá nghiêm ngặt nhưng thời gian gần đây hoạt động này đã trở nên bát nháo, khiến những người làm ăn khó khăn càng bị dồn đến bước đường cùng.