Kim Tiểu Long

Sống được, nhưng...

Sống được, nhưng...

0
Có một thực tế là ở một số địa phương khán giả rất ngại đi mua vé xem sân khấu. Nhưng rồi nghệ sĩ vẫn có thể sống được bằng một kiểu “vé” khác.