kim ngach xuat khau hang hoa

 /// NGUYỄN LONG

Đảm bảo luồng xanh ở cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

0
Để hoạt động vận tải diễn ra thông suốt, ngoài việc tuân thủ các giải pháp phòng, chống dịch, các doanh nghiệp vận tải còn thực hiện đổi tài xế trước khi xe hàng được nhập cảnh.
Tiêu chí kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỉ đô mới được giảm 10% tiền điện 3 tháng tới được coi là thiếu công bằng  /// Ảnh: Ng.Ng

Doanh nghiệp 'giàu' mới được hỗ trợ giảm tiền điện ?

0
Doanh nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; chế biến bảo quản rau quả, sản xuất xuất khẩu có kim ngạch xuất trên 1 tỉ USD trong năm 2020, sẽ được giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT).