Kiện toàn 12 nhân sự tham gia Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Tại Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 7, khóa VIII, các đại biểu đã hiệp thương kiện toàn 12 nhân sự tham gia Ủy ban T.Ư Hội, 6 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội.

Ngày 30.6, tại Hà Nam đã diễn ra Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 7, khóa VIII, với sự chủ trì của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; và các anh chị là Phó chủ tịch Hội.

Hội nghị hiệp thương kiện toàn 12 nhân sự tham gia Ủy ban T.Ư Hội, 6 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội và 1 nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII.

Hội nghị cũng thống nhất để 8 anh, chị thôi không tham gia Ủy ban T.Ư Hội do đảm nhận công tác khác.

Kiện toàn 12 nhân sự tham gia Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - ảnh 1

Hội nghị hiệp thương kiện toàn các nhân sự tham gia Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII

xuân tùng

12 nhân sự tham gia Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII

1. Nguyễn Bá Duân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Đà Nẵng.

2. Huỳnh Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Thuận.

3. Nguyễn Thành Trung, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định.

4. Trương Văn Bình, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Nông.

5. Phan Thanh Trẻ, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre.

6. Nguyễn Thành Luân, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

7. Vũ Văn Chúc, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban phụ trách Ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư Đoàn.

8. Vũ Huy Dương, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

9. Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

10. Vương Hoàng Phương, Phó chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chuyên viên Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn.

11. Trần Quốc Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

12. Nguyễn Phan Bảo Thụy, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), Trưởng ban Nội vụ Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu (VYSEF).

6 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII

1. Trần Ngọc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Nam.

2. Vũ Huy Dương, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

3. Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

4. Nguyễn Hải Đăng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai.

5. Nguyễn Bá Duân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Đà Nẵng.

6. Trần Bảo Lâm, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU