Kiến nghị không dạy thêm vào chủ nhật, học sinh không học quá 18 tiết/tuần

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu không tổ chức dạy thêm vào các ngày chủ nhật, nghỉ lễ, nghỉ tết; mỗi học sinh học thêm không quá 6 tiết/môn học/tuần và không quá 18 tiết/tuần.

Một trung tâm học thêm ở TP.HCM được cấp phép /// Ảnh: Bảo Châu
Một trung tâm học thêm ở TP.HCM được cấp phép
Ảnh: Bảo Châu

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về ban hành Quy định quản lý dạy thêm, học thêm ở TP.HCM với mục tiêu quản lý chặt chẽ và thường xuyên việc dạy thêm.

Dạy thêm không được ảnh hưởng lớp học chính khóa

Theo nội dung của tờ trình,  với dạy thêm trong trường, mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường nhưng không được vượt quá mức trần quy định.

Nhà trường tổ chức thu, chi và công khai quyết toán tiền học thêm qua bộ phận tài vụ của nhà trường, giáo  viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm. Mức chi và tỷ lệ phân bổ chi phải được thông qua hội đồng trường, được quy định cụ thê trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

Tùy tình hình thực tế, mỗi trường có thể tổ chức dạy thêm, học thêm vào các buổi khác nhau trên nguyên tắc không ảnh hưởng các lớp chính khóa; không tổ chức dạy thêm vào các ngày chủ nhật, nghỉ lễ, nghỉ tết; mỗi học sinh học thêm không quá 6 tiết/môn học/tuần và không quá 18 tiết/tuần. Mỗi lớp học thêm trong nhà trường không quá 45 học sinh.

Đối với dạy thêm ngoài nhà trường, mức thu học phí do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân dạy thêm. Bên dạy thêm phải công khai mức thu tiền học thêm, khi thu phải cấp biên lai cho học sinh theo quy định.

Tổ chức, cá nhân dạy thêm cam kết với UBND phường, xã, thị trấn nơi đặt địa điểm dạy thêm, đảm bảo an toàn cho người dạy và người học, an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Xử nghiêm giáo viên ép học sinh phải học thêm

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương triển khai đôn đốc, nhắc nhở, thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định tại Thông tư số 17/2012, Quyết định số 2499 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm cho UBND TP.HCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc năm học hoặc theo yêu cầu đột xuất; chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ở TP.HCM.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo huớng dẫn mức thu (quy định rõ mức trần học phí đối với trường hợp dạy thêm, học thêm trong nhà trước), nội dung chi tiền học thêm, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính, công tác thu chi từ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Hiệu trưởng và thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải phổ biến các văn bản liên quan về dạy thêm, học thêm cho cán bộ, giáo viên ở đơn vị; giám sát việc chấp hành quy định về dạy thêm, học thêm; xử lý nghiêm các trường hợp giáo viên ép học sinh học thêm.

Hiệu trưởng và thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải quản lý, đảm bảo quyền của người học thêm, người dạy thêm. Nếu tạm ngưng hoặc chấm dứt học thêm phải thông báo cho người học ít nhất trước 30 ngày, hoàn trả số tiền đã thu tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện…

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU