Kiên Giang: 2.740 hộ dân tộc thiểu số cần được hỗ trợ

0 Thanh Niên

Hiện toàn tỉnh Kiên Giang có 280 hộ dân tộc thiểu số được hỗ trợ về đất ở, 63 hộ chuộc lại đất sản xuất, 351 hộ vay vốn tạo việc làm, với tổng kinh phí hơn 9,2 tỉ đồng.

Kiên Giang: 2.740 hộ dân tộc thiểu số cần được hỗ trợ

Hiện toàn tỉnh Kiên Giang có 280 hộ dân tộc thiểu số được hỗ trợ về đất ở, 63 hộ chuộc lại đất sản xuất, 351 hộ vay vốn tạo việc làm, với tổng kinh phí hơn 9,2 tỉ đồng.

Qua đó, giúp cho một bộ phận hộ dân tộc thiểu số nghèo có đất ở, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, giải quyết được tình trạng thiếu vốn sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, Kiên Giang hiện còn 2.740 hộ dân tộc thiểu số đang cần được hỗ trợ đất ở, vay vốn tạo việc làm phát triển kinh tế gia đình và vay vốn chuộc lại đất sản xuất.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU